Produkty

Produkty Elkalub se vyskytují na trhu převážně v průmyslových odvětvích jako tiskárenství, potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, elektronický průmysl, textilní průmysl.
Udržováním těsných kontaktů a spoluprací s výrobci strojního zařízení a se společnostmi používajícími naše maziva jsme vytvořili komplexní řadu vysokovýkonných maziv, kterou stále zlepšujeme.


Vysokovýkonná maziva ELKALUBvám přinesou:

  • zvýšenou životnost strojního zařízení a vyšší ochranu proti opotřebení

  • dosahování vyšších a déletrvajících přesností strojního zařízení

  • dlouhodobé mazání dokonce i za mezními hranicemi

  • prodlouženou periodu bezpečné a bezporuchové činnosti výrobního zařízení

  • snížení nákladovosti na údržbu

  • zvýšenou produktivitu strojního zařízení

  • úsporu energie

  • úsporu nákladů