Maziva s normou H1

Jaká jsou maziva H1

Maziva s normou H1 schválené NSF jsou produkty, které umožnují styk s potravinami, nápoji nebo farmaceutickými výrobky.  Produkty, které mají potvrzenou registraci H1, jsou na etiketě označeny značkou NSF s kategorií kódu H1 a registračním číslem na etiketě produktu.


Kdo musí používat maziva s normou H1?

Maziva s normou H1 nejsou používány pouze při zpracovávání a výrobě potravin, nápojů nebo ve farmaceutickém průmyslu, ale i při výrobě jejich obalů a popisů. Zatímco obaly působí přímo na produkty, látky z popisků mohou být přenášeny díky manipulaci s materiály. Stroj by měl být připraven na dodávky maziva s normou H1. Přechod na nová maziva s H1 je pro mazací ložiska poměrně rychle implementovatelný, nicméně pro valivá ložiska je obvykle nutná demontáž.